Podmínky prodejních akcí

Soutěž o nůž SRM | Letní sleva 40% | Aprílová soutěžBlack Weekend 20.-22.11.2020 | Cashback za hodnocení | Black weekend 11.-13.12.2020


Soutěž o nůž SRM

Pravidla soutěže společnosti Activent 365 s.r.o. o produk značky SRM

1. Pořadatelem soutěže je Activent 365 s.r.o. se sídlem: Brno - Zábrdovice, Příkop 27/2a, PSČ 602 00, IČO: 03659496, DIČ: CZ03659496, složka 86178 C vedená u Krajského soudu v Brně, dále jen „pořadatel“.

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4. Soutěž probíhá v období od od 30.7.2021 do 8.8.2021 23:59 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 23:59:59). Soutěž webu eshopu Activent.cz na adrese https://www.activent.cz/souteze/souteze-21-07-nuz-srm/. Soutěžící se do soutěže zapojí odesláním odpovědi ve formuláři na zmíněné stránce.

Úplné znění pravidel soutěže lze nalézt na adrese: https://www.activent.cz/podminky-prodejnich-akci .

5. Soutěžící se zapojí do soutěže odesláním odpovědi ve formuláři na stránce https://www.activent.cz/souteze/souteze-21-07-nuz-srm/. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a odeslat pouze jednu odpověď. V případě vložení více odpovědí bude soutěžícímu započítána pouze první odeslaná odpověď.

5.1 Všichni soutěžící obdrží do dvou pracovních dnů od odeslání své odpovědi e-mailem kód pro uplatnění slevy 20% z MOC na nože značky SRM na webu Activent.cz.

6. Porota složená ze zástupců pořadatele po skončení soutěže vybere odpovědi vyhovujících podmínkám uvedeným v bodech 4 a 5 a jejich porovnáním se správnou odpovědí určí vítěze soutěže. Vyhrává odpověď, která bude odpovídat nebo bude nejblíže správné odpovědi. Uvedený výherce získá nůž SRM 9201, barevnou variantu si může zvolit.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

8. Výherce soutěže bude o výhře informován do 7 dnů od skončení soutěže prostřednictvím e-mailu. Za účelem předání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo), účastí v soutěži výherce dává souhlas se zpracováním údajů pro doručení výhry. Výhra bude následně zaslána do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 5 dní od jeho informování, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

10. Výherce získává výhru uvedenou v bodě 6.

11. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora a zadavatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po zadavateli, organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výhry je vyloučena.

12. Organizátor ani zadavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.

13. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 7 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Náchodě dne 27.7.2021.


Letní sleva 40%

Pravidla slevové akce

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní společnost Activent 365 s.r.o. se sídlem: Příkop 27/2a, 602 00 Brno identifikační číslo: 03659496 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://www.activent.cz organizuje v termínu 15.7. 2021 00:00:00 do 31.7.2021 23:59:59 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň „Letní sleva“ (dále jen „kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.activent.cz.

DEFINICE KAMPANĚ

2. Aktuální sortiment produktů nabízených v rámci Kampaně je k dispozici na internetové stránce http://www.activent.cz

3. V rámci Kampaně Activent.cz nabízí produkty za akční ceny na trhu, které si může zákazník pořídit, ale na něž nemá právní nárok, a tyto podmínky nejsou závaznou nabídkou ani veřejnou nabídkou k uzavření smlouvy.

4. Ceny uvedené v Kampani a procentuální slevy jsou vypočítány z běžné maloobchodní ceny produktů, které jsou nezávazně doporučeny distributorem či výrobcem.

5. Závazné ceny za jednotlivé produkty jsou uvedeny pouze na webu http://www.activent.cz v okamžiku potvrzení objednávky učiněné zákazníkem na webu http://www.activent.cz.

OBJEDNÁVKA

7. Produkty v Kampani lze zakoupit nejdříve po začátku kampaně (tj. 15.7. 2021 00:00:00)a nejpozději do konce kampaně (tj. 31.7.2021 23:59:59).

   7.1. Slevu aktivujete zadáním slevového kódu "PINGUIN40" v prvním kroku košíku.

   7.2. Výše slevy se počítá z doporučené maloobchodní ceny.

   7.3. Sleva je uplatněna i na již zlevněné produkty, a to do celkové slevy až 40% z MOC.

   7.4. Sleva je uplatněna pouze na produkty značky Pinguin, které zároveň nejsou uvedeny v kategorii Outlet. 

8. Při vytvoření objednávky produktů nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Activent.cz a s těmito podmínkami Kampaně.

9. Produkty v Kampani je nutné zakoupit v návaznosti na časovou platnost nabídky.

10. Uplatnění slevy, resp. produktů v Kampani za akční cenu, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky.

11. V rámci Kampaně nelze využít žádných jiných cenových zvýhodnění ani slev, které může Activent.cz nabízet.

12. Každý zákazník může objednat maximálně 10ks vybraných zlevněných produktů v rámci Kampaně.

13. Nabídka platí jen do vyčerpání zásob.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. Activent.cz nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet a není odpovědné za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

15. Activent.cz si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit. V případě změny podmínek a pravidel bude Activent.cz informovat účastníky Kampaně oznámením na webu Activent.cz v článku Podmínky prodejních akcí.

16. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

17. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Náchodě dne 15. 7. 2021.

 

 

 


Aprílová soutěž

Pravidla soutěže společnosti Activent 365 s.r.o. o produkty značky Pinguin

1. Pořadatelem soutěže je Activent 365 s.r.o. se sídlem: Brno - Zábrdovice, Příkop 27/2a, PSČ 602 00, IČO: 03659496, DIČ: CZ03659496, složka 86178 C vedená u Krajského soudu v Brně, dále jen „pořadatel“.

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4. Soutěž probíhá v období od 1. 4. 2021 od 16:00 do 11.4. 2021 do 16:00 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 15:59:59). Soutěž probíhá na facebookovém profilu eshopu Activent.cz na adrese https://www.facebook.com/Activentcz/. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře k příspěvku:

"Aprílová soutěž"

https://www.facebook.com/activentcz/posts/271987121121765

Úplné znění pravidel soutěže lze nalézt na adrese: https://www.activent.cz/podminky-prodejnich-akci .

5. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jednoho komentáře pod soutěžní příspěvek. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář. V případě vložení více komentářů bude soutěžícímu započítán pouze první vložený komentář.

6. Porota složená ze zástupců pořadatele po skončení soutěže vybere komentáře ze všech vložených komentářů vyhovujících podmínkám uvedeným v bodech 4 a 5 které považuje za nejlepší a tím určí vítěze soutěže. Uvedení výherci získají dle slosovaného pořadí produkty: 1) Batoh Fly 30 2) Trekové hole Shock 3) Tritanovou lahev Fat Bottle 1L.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

8. Výherce soutěže bude o výhře informován do 5 dnů od skončení soutěže pomocí příspěvku na stránce wwww.facebook.com/activentcz nebo komentáře pod soutěžním příspěvkem. Za účelem předání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo), účastí v soutěži výherce dává souhlas se zpracováním údajů pro doručení výhry. Výhra bude následně zaslána do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 5 dní od ukončení soutěže, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

10. Výherce získává výhru uvedenou v bodě 6.

11. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora a zadavatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po zadavateli, organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výhry je vyloučena.

12. Organizátor ani zadavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.

13. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 7 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Náchodě dne 1. 4. 2021.


Black Weekend 11.-13.12.2020

Kompletní pravidla kampaně Black weekend II

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní společnost Activent 365 s.r.o. se sídlem: Příkop 27/2a, 602 00 Brno identifikační číslo: 03659496 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://www.activent.cz organizuje v termínu 11.12. 2020 00:00:00 do 13.12.2020 23:59:59 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň „Black weekend“ (dále jen „kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.activent.cz.

DEFINICE KAMPANĚ

2. Aktuální sortiment produktů nabízených v rámci Kampaně je k dispozici na internetové stránce http://www.activent.cz

3. V rámci Kampaně Activent.cz nabízí produkty za akční ceny na trhu, které si může zákazník pořídit, ale na něž nemá právní nárok, a tyto podmínky nejsou závaznou nabídkou ani veřejnou nabídkou k uzavření smlouvy.

4. Ceny uvedené v Kampani a procentuální slevy jsou vypočítány z běžné maloobchodní ceny produktů, které jsou nezávazně doporučeny distributorem či výrobcem.

5. Závazné ceny za jednotlivé produkty jsou uvedeny pouze na webu http://www.activent.cz v okamžiku potvrzení objednávky učiněné zákazníkem na webu http://www.activent.cz.

6. Na produkty zakoupené v rámci Kampaně platí prodloužená možnost vrácení nerozbaleného a nepoškozeného zboží v originálním obalu do 15. 1. 2021. Na toto vrácení zboží do poloviny ledna se vztahují pravidla popsané v článku: https://www.activent.cz/reklamacni-rad/

OBJEDNÁVKA

7. Produkty v Kampani lze zakoupit nejdříve po začátku kampaně (tj. 11.12. 2020 00:00:00)a nejpozději do konce kampaně (tj. 13.12.2020 23:59:59).

8. Při vytvoření objednávky produktů nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Activent.cz a s těmito podmínkami Kampaně.

9. Produkty v Kampani je nutné zakoupit v návaznosti na časovou platnost nabídky.

10. Uplatnění slevy, resp. produktů v Kampani za akční cenu, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky.

11. V rámci Kampaně nelze využít žádných jiných cenových zvýhodnění ani slev, které může Activent.cz nabízet.

12. Každý zákazník může objednat maximálně 1ks vybraných zlevněných produktů v rámci Kampaně.

13. Nabídka platí jen do vyčerpání zásob.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. Activent.cz nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet a není odpovědné za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

15. Activent.cz si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit. V případě změny podmínek a pravidel bude Activent.cz informovat účastníky Kampaně oznámením na webu Activent.cz v článku Podmínky prodejních akcí.

16. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

17. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Náchodě, dne 6. 12. 2020


Cashback za hodnocení

Kompletní pravidla kampaně Cashback za hodnocení

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní společnost Activent 365 s.r.o. se sídlem: Příkop 27/2a, 602 00 Brno identifikační číslo: 03659496 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://www.activent.cz organizuje v termínu od 16.11. 2020 do odvolání (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň „Cashback za hodnocení“ (dále jen „kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.activent.cz.

DEFINICE KAMPANĚ

2. Aktuální sortiment produktů nabízených v rámci Kampaně je k dispozici na internetové stránce http://www.activent.cz

3. V rámci Kampaně Activent.cz nabízí vrácení části hodnoty objednávky (tzv. Cashback) v hodnotě 200kč, při dodržení podmínek Kampaně

4. Aby měl zákazník na cashback nárok, musí vyplnit Dotazník spokojenosti od serveru Heureka.cz, který obdrží 10 dní po dokončení objednávky na serveru Activent.cz a který přijde z adresy: dotaznik@activent.cz.

  • Úprava podmínek po 6.1.2021: Aby bylo možné zaslat Dotazník spokojenosti, je nutné souhlasit s odesláním osobních údajů v rámci programu Ověřeno zákazníky v průběhu objednávky. Activent.cz nenese odpovědnost za úspěšnost odeslání nebo doručení Dotazníku spokojenosti serverem Heureka.cz.

5. Hodnota vrácené částky nesmí být vyšší než je celková hodnota objednávky, na niž se Cashback vztahuje.

  • Úprava podmínek po 26.1.2023: Hodnotou objednávky se myslí částka za zboží v objednávce bez případných cen dopravného a dobírky.

6. Zákazník, který má o cashback zájem, o něj musí zažádat na e-mailové adrese info@activent.cz - Cashback není automatický

OBJEDNÁVKA

7. Objednávkou se pro potřeby kampaně myslí dokončená obchodní transakce, od níž nebylo odstoupeno nebo to nemá jedna ze stran v úmyslu.

8. Při vytvoření objednávky produktů nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Activent.cz a s těmito podmínkami Kampaně.

9. Uplatnění slevy, resp. produktů v Kampani za akční cenu, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. Activent.cz nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet a není odpovědné za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

15. Activent.cz si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit. V případě změny podmínek a pravidel bude Activent.cz informovat účastníky Kampaně oznámením na webu Activent.cz v článku Podmínky prodejních akcí.

16. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

17. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Náchodě, dne 12. 11. 2020


Black Weekend 20.-22.11.2020

Kompletní pravidla kampaně Black weekend

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní společnost Activent 365 s.r.o. se sídlem: Příkop 27/2a, 602 00 Brno identifikační číslo: 03659496 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://www.activent.cz organizuje v termínu 20.11. 2020 00:00:00 do 22.11.2020 23:59:59 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň „Black weekend“ (dále jen „kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.activent.cz.

DEFINICE KAMPANĚ

2. Aktuální sortiment produktů nabízených v rámci Kampaně je k dispozici na internetové stránce http://www.activent.cz

3. V rámci Kampaně Activent.cz nabízí produkty za akční ceny na trhu, které si může zákazník pořídit, ale na něž nemá právní nárok, a tyto podmínky nejsou závaznou nabídkou ani veřejnou nabídkou k uzavření smlouvy.

4. Ceny uvedené v Kampani a procentuální slevy jsou vypočítány z běžné maloobchodní ceny produktů, které jsou nezávazně doporučeny distributorem či výrobcem.

5. Závazné ceny za jednotlivé produkty jsou uvedeny pouze na webu http://www.activent.cz v okamžiku potvrzení objednávky učiněné zákazníkem na webu http://www.activent.cz.

6. Na produkty zakoupené v rámci Kampaně platí prodloužená možnost vrácení nerozbaleného a nepoškozeného zboží v originálním obalu do 15. 1. 2021. Na toto vrácení zboží do poloviny ledna se vztahují pravidla popsané v článku: https://www.activent.cz/reklamacni-rad/

OBJEDNÁVKA

7. Produkty v Kampani lze zakoupit nejdříve po začátku kampaně (tj. 20.11. 2020 00:00:00)a nejpozději do konce kampaně (tj. 22.11.2020 23:59:59).

8. Při vytvoření objednávky produktů nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Activent.cz a s těmito podmínkami Kampaně.

9. Produkty v Kampani je nutné zakoupit v návaznosti na časovou platnost nabídky.

10. Uplatnění slevy, resp. produktů v Kampani za akční cenu, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky.

11. V rámci Kampaně nelze využít žádných jiných cenových zvýhodnění ani slev, které může Activent.cz nabízet.

12. Každý zákazník může objednat maximálně 1ks vybraných zlevněných produktů v rámci Kampaně.

13. Nabídka platí jen do vyčerpání zásob.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. Activent.cz nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet a není odpovědné za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

15. Activent.cz si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit. V případě změny podmínek a pravidel bude Activent.cz informovat účastníky Kampaně oznámením na webu Activent.cz v článku Podmínky prodejních akcí.

16. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

17. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Náchodě, dne 12. 11. 2020