Aprílová soutěž

Pravidla soutěže společnosti Activent 365 s.r.o. o produkty značky Pinguin

1. Pořadatelem soutěže je Activent 365 s.r.o. se sídlem: Brno - Zábrdovice, Příkop 27/2a, PSČ 602 00, IČO: 03659496, DIČ: CZ03659496, složka 86178 C vedená u Krajského soudu v Brně, dále jen „pořadatel“.

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4. Soutěž probíhá v období od 1. 4. 2021 od 16:00 do 11.4. 2021 do 16:00 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 15:59:59). Soutěž probíhá na facebookovém profilu eshopu Activent.cz na adrese https://www.facebook.com/Activentcz/. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře k příspěvku:

"Aprílová soutěž"

https://www.facebook.com/activentcz/posts/271987121121765

Úplné znění pravidel soutěže lze nalézt na adrese: https://www.activent.cz/podminky-prodejnich-akci .

5. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jednoho komentáře pod soutěžní příspěvek. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář. V případě vložení více komentářů bude soutěžícímu započítán pouze první vložený komentář.

6. Porota složená ze zástupců pořadatele po skončení soutěže vybere komentáře ze všech vložených komentářů vyhovujících podmínkám uvedeným v bodech 4 a 5 které považuje za nejlepší a tím určí vítěze soutěže. Uvedení výherci získají dle slosovaného pořadí produkty: 1) Batoh Fly 30 2) Trekové hole Shock 3) Tritanovou lahev Fat Bottle 1L.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

8. Výherce soutěže bude o výhře informován do 5 dnů od skončení soutěže pomocí příspěvku na stránce wwww.facebook.com/activentcz nebo komentáře pod soutěžním příspěvkem. Za účelem předání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo), účastí v soutěži výherce dává souhlas se zpracováním údajů pro doručení výhry. Výhra bude následně zaslána do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 5 dní od ukončení soutěže, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

10. Výherce získává výhru uvedenou v bodě 6.

11. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora a zadavatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po zadavateli, organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výhry je vyloučena.

12. Organizátor ani zadavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.

13. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 7 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Náchodě dne 1. 4. 2021.