Cashback za hodnocení

Kompletní pravidla kampaně Cashback za hodnocení

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní společnost Activent 365 s.r.o. se sídlem: Příkop 27/2a, 602 00 Brno identifikační číslo: 03659496 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://www.activent.cz organizuje v termínu od 16.11. 2020 do odpolání (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň „Caskback za hodnocení“ (dále jen „kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.activent.cz.

DEFINICE KAMPANĚ

2. Aktuální sortiment produktů nabízených v rámci Kampaně je k dispozici na internetové stránce http://www.activent.cz

3. V rámci Kampaně Activent.cz nabízí vrácení části hodnoty objednávky (tzv. Cashback) v hodnotě 200kč, při dodržení podmínek Kampaně

4. Aby měl zákazník na cashback nárok, musí vyplnit Dotazník spokojenosti od serveru Heureka.cz, který obdrží 10 dní po dokončení objednávky na serveru Activent.cz a který přijde z adresy: dotaznik@activent.cz.

  • Úprava podmínek po 6.1.2021: Aby bylo možné zaslat Dotazník spokojenosti, je nutné souhlasit s odesláním osobních údajů v rámci programu Ověřeno zákazníky v průběhu objednávky. Activent.cz nenese odpovědnost za úspěšnost odeslání nebo doručení Dotazníku spokojenosti serverem Heureka.cz.

5. Hodnota vrácené částky nesmí být vyšší než je celková hodnota objednávky na níž se Cashback vztahuje.

  • Úprava podmínek po 26.1.2023: Hodnotou objednávky se myslí částka za zboží v objednávce bez případných cen dopravného a dobírky.

6. Zákazník, který má o Cashback zájem, o něj musí zažádat na e-mailové adrese info@activent.cz - Cashback není automatický

OBJEDNÁVKA

7. Objednávkou se pro potřeby kampaně myslí dokončená obchodní transakce, od níž nebylo odstoupeno nebo to nemá jedna ze stran v úmyslu.

  • Úprava podmínek po 20.2.2023: Žádat o Cashback po splnění všech podmínek akce je možné do 30 dnů od fyzického převzetí objednávky. 

8. Při vytvoření objednávky produktů nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Activent.cz a s těmito podmínkami Kampaně.

9. Uplatnění slevy, resp. produktů v Kampani za akční cenu, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. Activent.cz nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet a není odpovědné za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

15. Activent.cz si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit. V případě změny podmínek a pravidel bude Activent.cz informovat účastníky Kampaně oznámením na webu Activent.cz v článku Podmínky prodejních akcí.

16. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

17. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Náchodě, dne 12. 11. 2020