Soutěž o nůž SRM

Pravidla soutěže společnosti Activent 365 s.r.o. o produk značky SRM

1. Pořadatelem soutěže je Activent 365 s.r.o. se sídlem: Brno - Zábrdovice, Příkop 27/2a, PSČ 602 00, IČO: 03659496, DIČ: CZ03659496, složka 86178 C vedená u Krajského soudu v Brně, dále jen „pořadatel“.

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4. Soutěž probíhá v období od od 30.7.2021 do 8.8.2021 23:59 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 23:59:59). Soutěž webu eshopu Activent.cz na adrese https://www.activent.cz/souteze/souteze-21-07-nuz-srm/. Soutěžící se do soutěže zapojí odesláním odpovědi ve formuláři na zmíněné stránce.

Úplné znění pravidel soutěže lze nalézt na adrese: https://www.activent.cz/podminky-prodejnich-akci .

5. Soutěžící se zapojí do soutěže odesláním odpovědi ve formuláři na stránce https://www.activent.cz/souteze/souteze-21-07-nuz-srm/. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a odeslat pouze jednu odpověď. V případě vložení více odpovědí bude soutěžícímu započítána pouze první odeslaná odpověď.

5.1 Všichni soutěžící obdrží do dvou pracovních dnů od odeslání své odpovědi e-mailem kód pro uplatnění slevy 20% z MOC na nože značky SRM na webu Activent.cz.

6. Porota složená ze zástupců pořadatele po skončení soutěže vybere odpovědi vyhovujících podmínkám uvedeným v bodech 4 a 5 a jejich porovnáním se správnou odpovědí určí vítěze soutěže. Vyhrává odpověď, která bude odpovídat nebo bude nejblíže správné odpovědi. Uvedený výherce získá nůž SRM 9201, barevnou variantu si může zvolit.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

8. Výherce soutěže bude o výhře informován do 7 dnů od skončení soutěže prostřednictvím e-mailu. Za účelem předání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo), účastí v soutěži výherce dává souhlas se zpracováním údajů pro doručení výhry. Výhra bude následně zaslána do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 5 dní od jeho informování, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

10. Výherce získává výhru uvedenou v bodě 6.

11. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora a zadavatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po zadavateli, organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výhry je vyloučena.

12. Organizátor ani zadavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.

13. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 7 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Náchodě dne 27.7.2021.